Sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola za školsku godinu 2012./2013.

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola za školsku godinu 2012./2013.

Općina Tisno će i ove godine sufinancirati troškove prijevoza učenicima srednjih škola i to temeljem svog Pravilnika o sufinanciranju troškova prijevoza učenicima srednjih škola usvojenog u rujnu 2009. godine. Na taj način će Općina Tisno pomoći roditeljima srednjoškolaca koji su nezaposleni ili slabijeg imovinskog stanja da lakše podmire mjesečne troškove koje imaju vezano uz školovanje svoje djece.  Poziv za prikupljanje zamolbi za dodjelu financijske pomoći za troškove prijevoza učenika srednjih škola objavljen je na svim oglasnim pločama na području Općine Tisno, a možete ga pogledati i ovdje.              
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
              
O P Ć I N A   T I S N O
             Načelnik

Tel/faks: 022 439 262/439 260
Uska ulica 1
22240 TISNO


U Tisnome, 31. kolovoza 2012. godine

Na temelju Pravilnika o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola iz Općine Tisno usvojenom 18. rujna 2009. na Općinskom vijeću Općine Tisno, Općina Tisno raspisuje

P O Z I V
za prikupljanje zamolbi za dodjelu financijske pomoći
za troškove prijevoza učenika srednjih škola


I. Pravo na dodjelu financijske pomoći za troškove prijevoza imaju učenici srednjih škola s područja Općine Tisno, a koji dolaze iz obitelji slabijeg imovnog stanja.

II. Djeca čiji su roditelji nezaposleni ostvaruju pravo na sufinanciranje 100-postotnog iznosa mjesečne učeničke karte. Djeca, čiji ukupni prihod roditelja ne prelazi novčani iznos od 900,00 (devetsto kuna) kuna po članu uže obitelji, imaju pravo na 50% od ukupne cijene mjesečne putne karte.

III. Zamolbe za dodjelu financijske pomoći za troškove prijevoza učenika srednjih škola podnose se Uredu načelnika Općine Tisno, Uska ulica 1, a uz zamolbu je potrebno priložiti:

• potvrdu o upisu djeteta u srednju školu
• potvrdu o primanjima članova zajedničkog domaćinstva (plaća, mirovine, ili dr.),
• preslik osobne iskaznice za roditelje,
• potvrdu od dodatnih prihoda (iznajmljivanje postelja, prihod od poljoprivrede i ostalih sličnih prihoda).

IV. Zamolbe se predaju u razdoblju od 03. do 20. rujna 2012. godine sa prilozima navedenim u točci III. ovog poziva.


                                                                                    Načelnik

                                                                                    Ivan Klarin v.r.