Javna nabava - uređenje sjevernog pročelja Palače Katunarić u Tisnom (pročelje prema moru)

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Javna nabava - uređenje sjevernog pročelja Palače Katunarić u Tisnom (pročelje prema moru)

Općina Tisno je 01. rujna 2011. godine objavila javnu nabavu za radove na uređenju sjevernog pročelja Palače Katunarić u Tisnom ( pročelje prema moru). Krajnji rok za dostavu ponuda je 12. rujna  2011. godine u 14,00 sati, kada će u prostorijama Općine Tisno, Uska ulica 1, biti održano javno otvaranje ponuda.