Javna nabava - usluge stručnog građevinskog nadzora za 2012. godinu

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Javna nabava - usluge stručnog građevinskog nadzora za 2012. godinu

Općina Tisno je 30. prosinca 2011. godine objavila javnu nabavu za usluge stručnog građevinskog nadzora na području Općine Tisno. Krajnji rok za dostavu ponuda je 10. siječnja 2012. godine u 14,00 sati, kada će u prostorijama Općine Tisno, Uska ulica 1, biti održano javno otvaranje ponuda.