Javna nabava: Restauratorsko-konzervatorski radovi - zgrada Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Javna nabava: Restauratorsko-konzervatorski radovi - zgrada Općine Tisno

Općina Tisno je danas, 30. ožujka 2010, objavila javnu nabavu za restauratorsko-konzervatorske radove na zgradi i atriju palače Katunarić (zgrada Općine Tisno). Radovi će se provoditi pod nadzorom Konzervatorskog odjela iz Šibenika, a  financirati će se iz namjenskih sredstava Ministarstva kulture RH.
Rok za dostavu ponuda je 12. travnja 2010, do 14 sati kada će početi  javno otvaranje ponuda.