Zabrana parkiranja na Velikoj Rudini od 17.07. - 05.08.2013.

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Zabrana parkiranja na Velikoj Rudini od 17.07. - 05.08.2013.

U povodu obilježavanja 90 godina organiziranog turizma TZO Tisno, na lokaciji Velika Rudina (od zgrade Lučke kapetanije Ispostave Tisno do caffe bara „Crni“, unutar parkirališnog prostora između parkova – zelenih površina) u Tisnom, zabranjuje se parkiranje svih motornih vozila odnosno parkiranje uopće, u vremenu od 17.07. do 05.08.2013.godine, a sve u svrhu nesmetanog odvijanja cjelokupnog programa organizatora – TZO Tisno.
Sva vozila koja se zateknu u predmetnom prostoru u vrijeme trajanja zabrane biti će premještena putem ovlaštenih osoba za premještanje nepropisno parkiranih vozila.