Asfaltiranje okoliša sportske dvorane u Tisnome

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Asfaltiranje okoliša sportske dvorane u Tisnome

U tijeku su  radovi na asfaltiranju okoliša školske dvorane u Tisnome.