Javni poziv za ostvarivanje prava na poticaj za ponudu i plasman izvornih suvenira na području Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Javni poziv za ostvarivanje prava na poticaj za ponudu i plasman izvornih suvenira na području Općine Tisno

Na 9. sjednici Općinskog vijeća Općine Tisno održanoj 14. svibnja 2010. godine usvojen je Pravilnik o ostvarivanju prava na poticaj za ponudu i plasman izvornih suvenira
na području Općine Tisno. Temeljem Odluke načelnika raspisan je Javni poziv koji možete vidjeti OVDJE! i na oglasnim pločama Općine Tisno. Obrazac Prijave na javni poziv možete pogledati i tiskati za eventualnu upotrebu prigodom javljanja na javni poziv ako klikneteOVDJE!.
Javni poziv otvoren je 30 dana, tj. do 17. lipnja 2010.

Pravilnik o ostvarivanju prava na poticaj za ponudu i plasman izvornih suvenira na području Općine Tisno, možete pogledati ako kliknete OVDJE!OPĆINA TISNO
NAČELNIK
Na temelju Pravilnika o ostvarivanju prava na poticaj za ponudu i plasman izvornih suvenira na području Općine Tisno od 14. svibnja 2010. godine, načelnik Općine Tisno

O B J A V L J U J E


J A V N I    P O Z I V

za ostvarivanju prava na poticaj za ponudu i plasman izvornih suvenira na području Općine TisnoI.
Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu jednokratnog poticaja za ponudu i plasman izvornih suvenira na području Općine Tisno. Predviđena sredstva poticaja iznose 30.000,00 kuna. Sredstva će biti dodijeljena po 10.000,00 za tri mjesta u Općini Tisno – Betinu, Tisno i Jezera i to jednom korisniku u svakom mjestu..


II.
Prihvatljivi prijavitelji tj. korisnici poticaja su temeljem Zakona o poticanju malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07), fizičke i pravne osobe (obrti i poduzeća) koji su registrirani za obavljanje prodaje i/ili proizvodnje suvenira.III.
Sredstva poticaja su namijenjena za :

A. Otvaranje poslovnih prostora u svrhu prodaje izvornih suvenira,
B. Prilagodbu postojećih poslovnih prostora u svrhu prodaje izvornih suvenira i
C. Nabavu suvenira od drugih proizvođača,
D. Financiranje vlastite proizvodnje izvornih suvenira,
E. Sve ostale aktivnosti vezane uz predmet Javnog poziva, osim nenamjenskog trošenja sredstava.IV.
Upute za prijavitelje i pripadajući obrasci za prijavu se podižu u Općini Tisno, a dostupne su i na Internet stranicama www.tisno.hr

Ovisno o pravnom obliku registracije subjekta, prijavitelji su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar
Dokaz se dostavlja u izvorniku ili ovjerenom presliku, a ne smije biti stariji od 6 mjeseci.

2. Ispunjenu Prijavu za ostvarivanje prava na poticaj za ponudu i plasman izvornih suvenira na području Općine Tisno.

3. Program rada koji treba sadržavati najmanje slijedeće informacije:
  •  Podatke o lokaciji na kojoj se planira vršiti ponuda suvenira
  •  izvore dobavljanja suvenira
  •  vrijeme realizacije programa
  •  plan rada
  •  plan utroška zahtijevanog poticaja
  •  detaljan opis suvenirske ponude uz poseban na naglasak na idejnim rješenjima kroz koja se mora očitovati poznavanje povijesnog naslijeđa pojedinog mjesta, odabir i predstavljanje izvornih motiva, mogućnost povezivanja tradicionalnog i suvremenog kroz ponudu uz priložene fotografije ili uzorke suvenira.

V.
Sredstva će biti dodijeljena najviše rangiranoj fizičkoj ili pravnoj osobi (članak 12. Pravilnika) i to po jednoj za mjesto Tisno, Betinu i Jezera.

VI.
Rok za prijavu je 30 dana od dana objave Javnog poziva, zaključno sa 17. lipnja 2010. godine.


KLASA: 402-02/10-01
URBROJ: 2182/05-03/10-1129
Tisno, 17. svibnja 2010. godine


                                                                                           Načelnik
                                                                                           Ivan Klarin v.r.