Ustanovljenje stalne postave arheološke zbirke u Tisnome

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Ustanovljenje stalne postave arheološke zbirke u Tisnome

Općina Tisno potpisala je ugovor o suradnji na ustanovljenju arheološke zbirke u Tisnome sa mr. sc Magdom Zorić, dipl. arhelogom iz Šibenika koja je vodila arheološka istraživanja na lokalitetu Ivinj u Tisnome.
Nalazište Ivinj u blizini crkve Sv. Martina jedno je od najvrednijih arheoloških nalazišta u Dalmaciji. Sama crkva Sv. Martina je najstariji kamen povijesne baštine Tisnog - romanička crkva koja datira iz kraja 11. stoljeća. Na tom lokalitetu pronađeni su eksponati koji datiraju iz 1. st. poslije Krista, a kako su iskapanja vršena na kompleksu rimske vile rustice, trobrodne bazilike iz sredine 5. st. i na tragovima srednjovjekovnih grobova, radi se o eksponatima nadgrobnih spomenika, kamenih sarkofaga, novčića, keramike, posuđa i metala iz tih razdoblja.
Svi ti eksponati do sada nisu mogli biti dostupni javnosti zbog čega je i pokrenut projekt uspostave arheološke zbirke koja će biti izložena kao dio stalnog postava izložbe u zavičajnom muzeju u Tisnome. Projekt će financirati Općina Tisno, a gospođa Magda Zorić se obavezuje da će osmisliti postavu zbirke, izraditi informativne brošure o samom lokalitetu s kojeg potječu eksponati, te vršiti kontinuirani nadzor nad samim stalnim postavom zbirke.