Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja

 
Na 1. sjednici Općinskog vijeća imenovani su novi članovi Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja - Željko Milin, ing Neven Milin i Zoran Jušić.
 
Oni će uz Jadranku Fržop (Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj Županije Šibensko-kninske) te Živka Šokotu (kapetan Lučke kapetanije Šibenik - ispostava Tisno) slijedeće četiri godine raditi na odobravanju zahtjeva za koncesijska odobrenja na području naše Općine.
 
Vijeće djeluje pri Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tisno. Jedinstveni upravni odjel obavlja stručno-administrativne poslove za Vijeće te zaprima zahtjeve za davanje koncesijskih odobrenja.