Javna nabava - geodetske i katastarske usluge za 2011. godinu

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Javna nabava - geodetske i katastarske usluge za 2011. godinu

Općina Tisno je danas, 21. siječnja, objavila poziv za nadmetanje za geodetske i katastarske usluge za 2011. godinu. Krajnji rok za dostavu ponuda je 01. veljače 2011. godine u 12,00 sati, kada će u prostorijama Općine Tisno, Uska ulica 1 biti održano javno otvaranje ponuda.