JAVNI POZIV (V/2012) za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

JAVNI POZIV (V/2012) za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Tisno

Republika Hrvatska
Šibensko- kninska županija

OPĆINA TISNO
URED NAČELNIKA
22 240 Tisno, Uska ulica 1
Tel/faks: 022/439-262
022/439-260

Klasa: 361-01/12-2861
Ur.broj: 2182/05-02/12-01
Tisno, 10. prosinca 2012. godine

Temeljem članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12) Načelnik Općine Tisno objavljuje:
JAVNI POZIV (V/2012)
za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada
na području Općine Tisno

U „Narodnim novinama“ br. 86/12 objavljen je Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( u daljnjem tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu dana 8. kolovoza 2012. godine.
Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011), na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.
Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se i zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže, koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi, a o čemu tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina na zahtjev stranke izdaje uvjerenje.

Sukladno odredbi članka 44. stavka 1. citiranog Zakona, jedinice lokalne samouprave će jednom mjesečno objavljivati na lokalno uobičajen način javni poziv na svojoj internetskoj stranici vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenim zgradama, sve do 30. lipnja 2013. godine.
Temeljem naprijed navedenog
pozivamo vlasnike/investitore nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Tisno
da podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
za predmetnu zgradu nadležnom upravnom tijelu:

Šibensko kninska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
Trg Pavla Šubića I br.2
22000 Šibenik

U prilogu su neslužbeni obrasci zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonite izvedene građevine, u kojem su navedeni obvezni prilozi za izdavanje predmetnog rješenja.

Na web stranici Općine Tisno www.tisno.hr bit će objavljivani detalji i obavijesti o načinu i uvjetima podnošenja zahtjeva za legalizaciju.

Također, obavještavamo sve vlasnike/investitore nezakonito izgrađenih zgrada kao i ostale sugrađane da se za sva eventualna pitanja i nejasnoće obrate Upravnom odjelu za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove, osobno ili na telefon 022/ 439-264, 022/438-238 te mail ivica.pirjak@tisno.hr ili marijana.simic@tisno.hr.

                                                                                                  Načelnik
                                                                                                  Ivan Klarin
Republika Hrvatska
Šibensko- kninska županija

OPĆINA TISNO
URED NAČELNIKA
22 240 Tisno, Uska ulica 1
Tel/faks: 022/439-262
022/439-260

Klasa: 361-01/12-1983
Ur.broj: 2182/05-02/12-04
Tisno, 15. studenog 2012. godine

Temeljem članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12) Načelnik Općine Tisno objavljuje:

JAVNI POZIV (IV/2012)
za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada
na području Općine Tisno

U „Narodnim novinama“ br. 86/12 objavljen je Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( u daljnjem tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu dana 8. kolovoza 2012. godine.
Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011), na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.
Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se i zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže, koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi, a o čemu tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina na zahtjev stranke izdaje uvjerenje.

Sukladno odredbi članka 44. stavka 1. citiranog Zakona, jedinice lokalne samouprave će jednom mjesečno objavljivati na lokalno uobičajen način javni poziv na svojoj internetskoj stranici vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenim zgradama, sve do 30. lipnja 2013. godine.
Temeljem naprijed navedenog
pozivamo vlasnike/investitore nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Tisno
da podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
za predmetnu zgradu nadležnom upravnom tijelu:

Šibensko kninska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
Trg Pavla Šubića I br.2
22000 Šibenik

U prilogu su neslužbeni obrasci zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonite izvedene građevine, u kojem su navedeni obvezni prilozi za izdavanje predmetnog rješenja.

Na web stranici Općine Tisno www.tisno.hr bit će objavljivani detalji i obavijesti o načinu i uvjetima podnošenja zahtjeva za legalizaciju.

Također, obavještavamo sve vlasnike/investitore nezakonito izgrađenih zgrada kao i ostale sugrađane da se za sva eventualna pitanja i nejasnoće obrate Upravnom odjelu za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove, osobno ili na telefon 022/ 439-264, 022/438-238 te mail ivica.pirjak@tisno.hr ili marijana.simic@tisno.hr.

                                                                                                                           Načelnik
                                                                                                                           Ivan Klarin


Republika Hrvatska
Šibensko- kninska županija

OPĆINA TISNO
URED NAČELNIKA
22 240 Tisno, Uska ulica 1
Tel/faks: 022/439-262
022/439-260

Klasa: 361-01/12-1983
Ur.broj: 2182/05-02/12-03
Tisno, 15. listopada 2012. godine

Temeljem članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12) Načelnik Općine Tisno objavljuje:

JAVNI POZIV (III/2012)
za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada
na području Općine Tisno


U „Narodnim novinama“ br. 86/12 objavljen je Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( u daljnjem tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu dana 8. kolovoza 2012. godine.
Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011), na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.
Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se i zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže, koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi, a o čemu tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina na zahtjev stranke izdaje uvjerenje.

Sukladno odredbi članka 44. stavka 1. citiranog Zakona, jedinice lokalne samouprave će jednom mjesečno objavljivati na lokalno uobičajen način javni poziv na svojoj internetskoj stranici vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenim zgradama, sve do 30. lipnja 2013. godine.
Temeljem naprijed navedenog
pozivamo vlasnike/investitore nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Tisno
da podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
za predmetnu zgradu nadležnom upravnom tijelu:


Šibensko kninska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
Trg Pavla Šubića I br.2
22000 Šibenik

U prilogu su neslužbeni obrasci zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonite izvedene građevine, u kojem su navedeni obvezni prilozi za izdavanje predmetnog rješenja.

Na web stranici Općine Tisno www.tisno.hr bit će objavljivani detalji i obavijesti o načinu i uvjetima podnošenja zahtjeva za legalizaciju.

Također, obavještavamo sve vlasnike/investitore nezakonito izgrađenih zgrada kao i ostale sugrađane da se za sva eventualna pitanja i nejasnoće obrate Upravnom odjelu za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove, osobno ili na telefon 022/ 439-264, 022/438-238 te mail ivica.pirjak@tisno.hr ili marijana.simic@tisno.hr.


                                                                                                        Načelnik
                                                                                                        Ivan Klarin


Republika Hrvatska
Šibensko- kninska županija

OPĆINA TISNO
URED NAČELNIKA
22 240 Tisno, Uska ulica 1
Tel/faks: 022/439-262
022/439-260

Klasa: 361-01/12-1983
Ur.broj: 2182/05-02/12-02
Tisno, 14.rujna 2012. godine

Temeljem članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12) Načelnik Općine Tisno objavljuje:

JAVNI POZIV (II/2012)
za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada
na području Općine Tisno


U „Narodnim novinama“ br. 86/12 objavljen je Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( u daljnjem tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu dana 8. kolovoza 2012. godine.
Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011), na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.
Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se i zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže, koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi, a o čemu tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina na zahtjev stranke izdaje uvjerenje.

Sukladno odredbi članka 44. stavka 1. citiranog Zakona, jedinice lokalne samouprave će jednom mjesečno objavljivati na lokalno uobičajen način javni poziv na svojoj internetskoj stranici vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenim zgradama, sve do 30. lipnja 2013. godine.
Temeljem naprijed navedenog

pozivamo vlasnike/investitore nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Tisno
da podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
za predmetnu zgradu nadležnom upravnom tijelu:


                                       Šibensko kninska županija
                                       Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
                                       Trg Pavla Šubića I br.2
                                       22000 Šibenik


U prilogu su neslužbeni obrasci zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonite izvedene građevine, u kojem su navedeni obvezni prilozi za izdavanje predmetnog rješenja.

Na web stranici Općine Tisno www.tisno.hr bit će objavljivani detalji i obavijesti o načinu i uvjetima podnošenja zahtjeva za legalizaciju.

Također, obavještavamo sve vlasnike/investitore nezakonito izgrađenih zgrada kao i ostale sugrađane da se za sva eventualna pitanja i nejasnoće obrate Upravnom odjelu za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove, osobno ili na telefon 022/ 439-264, 022/438-238 te mail ivica.pirjak@tisno.hr ili marijana.simic@tisno.hr.


                                                                                                  Načelnik
                                                                                                  Ivan Klarin


Republika Hrvatska
Šibensko- kninska županija

OPĆINA TISNO
URED NAČELNIKA
22 240 Tisno, Uska ulica 1
Tel/faks: 022/439-262
022/439-260

Klasa: 361-01/12-1822
Ur.broj: 2182/05-02/12-01
Tisno, 13. kolovoza 2012. godine

Temeljem članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12) Načelnik Općine Tisno objavljuje:

JAVNI POZIV (I/2012)
za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada
na području Općine Tisno


U „Narodnim novinama“ br. 86/12 objavljen je Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( u daljnjem tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu dana 8. kolovoza 2012. godine.
Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011), na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.
Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se i zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže, koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi, a o čemu tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina na zahtjev stranke izdaje uvjerenje.

Sukladno odredbi članka 44. stavka 1. citiranog Zakona, jedinice lokalne samouprave će jednom mjesečno objavljivati na lokalno uobičajen način javni poziv na svojoj internetskoj stranici vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenim zgradama, sve do 30. lipnja 2013. godine.
Temeljem naprijed navedenog

pozivamo vlasnike/investitore nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Tisno
da podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
za predmetnu zgradu nadležnom upravnom tijelu:


                                       Šibensko kninska županija
                                       Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
                                       Trg Pavla Šubića I br.2
                                       22000 Šibenik


U prilogu su neslužbeni obrasci zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonite izvedene građevine, u kojem su navedeni obvezni prilozi za izdavanje predmetnog rješenja.

Na web stranici Općine Tisno www.tisno.hr bit će objavljivani detalji i obavijesti o načinu i uvjetima podnošenja zahtjeva za legalizaciju.

Također, obavještavamo sve vlasnike/investitore nezakonito izgrađenih zgrada kao i ostale sugrađane da se za sva eventualna pitanja i nejasnoće obrate Upravnom odjelu za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove, osobno ili na telefon 022/ 439-264, 022/438-238 te mail ivica.pirjak@tisno.hr ili marijana.simic@tisno.hr.


                                                                                                  Načelnik
                                                                                                  Ivan Klarin

Ovdje možete preuzeti sljedeće neslužbene obrasce za izdavanje rješenja o izvedenom stanju te propise o nezakonito izgrađenim zgradama na području Općine Tisno:


Neslužbeni obrazac zahtjeva za Rješenje jo izvedenom stanju za pomocnu zgradu do 50 m2

Neslužbeni obrazac zahtjeva za Rješenje o izvedenom stanju za zgradu do 400 m2

Neslužbeni obrazac zahtjeva za Rješenje o izvedenom stanju za zgradu veću od 400 m2.doc

Neslužbeni obrazac zahtjeva za Rješenje o izvedenom stanju za zgradu do 100 m2


Zakon o nezakonitim zgradama 2012

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka o najvećem broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi

Odluka_o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone


Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade

Za više informacija o samom postupku ozakonjenja nezakonitih zgrada slijedite navedeni link:

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=11225