Izrada rebalansa zbog povećanih prihoda

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Izrada rebalansa zbog povećanih prihoda

Vjerojatno ste zamijetili da je prošlog ljeta od strane komunalnog redarstva provedena akcija izmjere objekata na području Općine Tisno. Nakon obrade podataka i provedenih ispravaka u općinskoj bazi podataka, nova izmjera se pokazala više nego korisnim potezom. Općina Tisno je tako došla do vrijednih podataka - 30% postojećih objekata uopće nije bilo evidentirano (radi se o broju od čak 364 kuće za odmor), a nova izmjera i zaduženje prema novim, obnovljenim podacima donijeti će u općinski proračun povećane prihode. Tu govorimo o prihodima od poreza na kuće za odmor, prihodima od komunalne naknade, te prihodima od naknade za odvoz smeća i ukupnom povećanju na te tri stavke od 1.000.000,00  kuna.
Osim koristi od povećanja prihoda, radi kojih će se u kratkom roku morati nužno izraditi rebalans proračuna, Općina Tisno je sada uspostavila i daleko bolju kontrolu nad kućama za odmor i prihoda od poreza po tom osnovu.