Požurnica za imenovanjem predstavnika Općine Tisno za člana Upravnog vijeća Parka prirode Vransko jezero

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Požurnica za imenovanjem predstavnika Općine Tisno za člana Upravnog vijeća Parka prirode Vransko jezero

O P Ć I N A     T I S N O
URED NAČELNIKA

22 240 Tisno, Uska ulica 1
Tel/faks: 022/439-262
022/439-260

Klasa: 612-07/10-2189
Ur.broj: 2182/05-03/10-02
Tisno, 14.rujna 2010.godine.

                                                                        MINISTARSTVO KULTURE
                                                                        REPUBLIKE HRVATSKE


                                                                        Ured Ministra
                                                                        n/r g.Božo Biškupić, mr.sc.

                                                                       Runjaninova 2
                                                                       10 000 ZAGREB


Predmet: Požurnica za imenovanjem predstavnika Općine Tisno za člana Upravnog vijeća Parka 
               prirode "Vransko jezero"


Poštovani,

Obzirom da se Park prirode "Vransko jezero" nalazi velikim dijelom unutar granica obuhvata Općine Tisno, ponovno aktualiziramo pitanje imenovanja predstavnika Općine Tisno za člana Upravnog vijeća Parka prirode "Vransko jezero".

Naime, vlasnici posjeda u okviru k.o.Murter-Betina, a na kojem području se nalazi dio naselja Betina koji se vodi pod nazivom Prosika, dovedeni su po našem mišljenju u nezavidan položaj iz razloga što se ignoriraju u smislu informiranja kao stvarni vlasnici zemljišta na tom području od strane uprave parka. Tako lokalna samouprava nema svog predstavnika u tijelima upravljanja Parka prirode "Vransko jezero", pa stoga izostaje i puna informiranost o aktivnostima koje se provode unutar parka.

Dana 28.listopada 2009.godine Općinsko vijeće Općine Tisno je na svojoj 4.redovnoj sjednici donijelo prijedlog o imenovanju predstavnika Općine Tisno za člana Upravnog vijeća Parka prirode "Vransko jezero" te je predložen g.Boris Magazin, dr., iz Betine, Dolac 26, a koji prijedlog je odmah nakon sjednice i upućen Vama.

Međutim, od tada nismo dobili nikakvu povratnu informaciju vezano za naš prijedlog, a isto tako, uopće nemamo nikakvih informacija o radu i upravljanju Upravnog vijeća parka koji se, kako smo već naveli, velikim dijelom nalazi unutar granica obuhvata Općine Tisno.

U nadi da će te razmotriti naš prijedlog te ga u svakom slučaju uzeti u obzir, unaprijed Vam se zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji, kao i u iščekivanju pozitivnog odgovora.

Sa poštovanjem,
                                                                             Načelnik Općine Tisno:
                                                                             Ivan Klarin