Odluka o odabiru - radovi na dovršenju izgradnje sportske dvorane u Tisnom

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Odluka o odabiru - radovi na dovršenju izgradnje sportske dvorane u Tisnom

Za nabavu - Radovi na dovršenju izgradnje sportske dvorane u Tisnom (Evidencijski broj nabave 16-12MV-9) kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda od GEO OPREMA CIGLENEČKI d.o.o. Ciglenica Zagorska 7/B, Općina Sveti Križ Začretje. Naručitelj će po izvršnosti ove Odluke s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o javnoj nabavi za predmet nabave Radovi na dovršenju izgradnje sportske dvorane u Tisnom. Vrijednost ugovora iznosit će 1.765.302,93 kn (bez PDV-a).

Poziv na nadmetanje objavljem je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH iz Narodnih novina od 27. rujna 2012. godine, broj objave 2012/S 002 0064893 (datum slanja objave 26.rujna 2012.godine ) za otvoreni postupak javne nabave za predmet nabave : Radovi na dovršenju izgradnje sportske dvorane u Tisnom, a procijenjena vrijednost nabave je bila 2.000.000,00 kn.

Do isteka roka za dostavu ponuda primljeno je pet (5) ponuda ponuditelja i to:
Razlozi isključenja/odbijanja ponuditelja:
Nema

Razlozi odabira:
Nakon izvršenog pregleda i ocjene ponuda, ocijenjeno je da je ponuda od ponuditelja GEO OPREME CIGLENEČKI d.o.o. Ciglenica Zagorska 7/B , Općina Sveti Križ Začretje cijena ponude (bez PDV-a) 1.765.302,93kn; ukupna cijena ponude (s PDV-om) 2.206.628,66 kn, u potpunosti sukladna uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje, prikladna i prihvatljiva te je prema kriteriju odabira najniža cijena ocijenjena najpovoljnijom po provedenom otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave Radovi na dovršenju izgradnje sportske dvorane u Tisnom ev. broj 16-12MV-9 .
Temeljem članka 82. stavak 1., točka 2. Zakona o javnoj nabavi odlučeno je kao u izreci.