Javni uvid u idejni projekat za namjeravani zahvat u prostoru – Izgradnja kulturnog centra Jezera

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Javni uvid u idejni projekat za namjeravani zahvat u prostoru – Izgradnja kulturnog centra Jezera


U prostorijama Turističke zajednice Jezera, u vremenu od 27. veljače do 06. ožujka 2013. godine, svakim radnim danom od 08,00 do 13,00 sati, moći će se  izvršiti javni uvid u Idejni projekat za namjeravani zahvat u prostoru – Izgradnja kulturnog centra Jezera, na lokaciji A.B.Kapitanovića bb, u Jezerima, radi davanja prijedloga i primjedbi na predloženo idejno rješenje i time sudjelovanja u namjeravanom predmetnom zahvatu.

  • Predmetni kulturni centar sadržavao bi polivalentnu dvoranu, uredske prostorije te knjižnicu, i koji centar bi imao tlocrtnu površinu od cca 470 m2 odnosno prizemlje i kat.
  • Predložena lokacija nalazi se na nekretninama katastarske oznake čest.zem.392/1, 392/2, 393/1 i 393/2 k.o.Jezera, omeđena nogometnim igralištem sa istočne strane, tržnicom i ribarnicom sa južne strane, ulicom Don Antuna Božića sa sjeverne odnosno ulicom Ante Bračanov-Kapitanovića sa zapadne strane.
Naime, kako je namjera Općine Tisno da se što bolje i kvalitenije izradi Idejni projekat kulturnog centra u Jezerima te je izrađeno idejno rješenje kao prijedlog odnosno materijal za javni uvid i raspravu, svakako očekujemo da svoje prijedloge odnosno primjedbe na predloženu skicu (idejno rješenje), radi dorade projekta, upisati u knjigu prijedloga i primjedbi koja se nalazi u prostorijama održavanja javnog uvida u navedenom terminu, a sve kako bi se mještani Jezera kroz svoje ideje, prijedloge i sugestije svakako i pravovremeno uključili u namjeravani projekat javnog i društvenog interesa primjerene kategorije.
Ukazujemo da upravo temeljem zaprimljenih odnosno upisanih prijedloga i primjedbi na predloženo idejno rješenje će se formirati i izraditi konačni projekat kojim će se pokrenuti upravni postupak radi dobivanja lokacijske odnosno građevinske dozvole (potvrde glavnog projekta), i naravno u konačnici realizacija izgradnje predmetne zgrade kulturnog centra na terenu prema onda takvom konačnom projektu.
U nadi da će te se svojim prijedlozima i sugestijama uključiti u namjeravani zahvat u prostoru – Izgradnja kulturnog centra Jezera, i time nas na vrijeme informirati i ukazati na bilo kakve potrebne dorade, unaprijed se zahvaljujemo na suradnji i razumijevanju.

Foto galerija