Rezultati inspekcije i uklanjanja nezakonito postavljene opreme za kampiranje u općini Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Rezultati inspekcije i uklanjanja nezakonito postavljene opreme za kampiranje u općini Tisno

Inspekcijskom kontrolom obavljenom dana 28.07.2011. godine od strane Državnog inspektorata i komunalnog redarstva Općine Tisno uz asistenciju policije, provedene su najavljene mjere uklanjanja kamp prikolica i ostale opreme za kampiranje koje su postavljene protivno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Tisno na staroj cesti Betina – Tisno između Plitke vale i Lovišća u uvali Kokoč. Inspektorat je na tri mikro lokacije zatekao postavljene kamp kućice te je utvrđeno da su sve postavljene na poljoprivrednom zemljištu u privatnom vlasništvu. Zatečeni korisnici kamp opreme su bili državljani RH i strani državljani koji su koristili nelegalno postavljenu opremu za kampiranje. Zatečenima u prekršaju su izdana rješenja o zabrani kampiranja i naplaćena kazna na mjestu izvršenja prekršaja. Također im je izdan nalog da se u roku 24 sata udalje te svu opremu izmjeste sa navedenih terena. Uklanjanje navedene opreme provodit će se kontinuirano na području naše općine.