Uvođenje cjelodnevnog boravka u dječjim vrtićima na području Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Uvođenje cjelodnevnog boravka u dječjim vrtićima na području Općine Tisno

Općina Tisno u suradnji sa ustanovom Dječji vrtić Vrapčić iz Tisnoga uvodi cjelodnevni boravak u dječje vrtiće na području Općinu Tisno. Cjelodnevni boravak biti će organiziran po potrebi i prema broju prijavljene djece. Djeca će u vrtiću moći boraviti od 07,00 – 17,00 sati, a cijena boravka biti će 480,00 kuna mjesečno. Molimo roditelje koji su zainteresirani i kojima je ovaj vid usluge potreban da se jave u vrtiće na svom području od 07. siječnja do 21. siječnja 2013. godine i da ispune anketne listiće koji će ih tamo čekati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 438-576, u DV Vrapčić Tisno i kod ravnateljice Kornelije Barešić.