Javna nabava - uređenje Trga iza Doma u Jezerima

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Javna nabava - uređenje Trga iza Doma u Jezerima

Općina Tisno je 26. studenoga 2012. godine objavila javnu nabavu za uređenje Trga iza Doma u Jezerima. Krajnji rok za dostavu ponuda je 17. prosinca 2012. godine u 14,30 sati, kada će u prostorijama Općine Tisno, Uska ulica 1, biti održano javno otvaranje ponuda.