Javni poziv za davanje prijedloga radi dodjele priznanja Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Javni poziv za davanje prijedloga radi dodjele priznanja Općine Tisno

O P Ć I N A   T I S N O
Odbor za priznanja općine Tisno

22240 TISNO, Uska ulica 1
Telef/faks: 022-439-262, 439-260

Klasa: 060-01/13-2795
Ur.broj:2182/05-01/13-01
Tisno, 15. listopada 2013.godine.

Na temelju članka 9. Odluke o priznanjima Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko kninske županije“ br. 15/01), Odbor za priznanja Općine Tisno donio je odluku kojom objavljuje

J A V N I    P O Z I V

za davanje prijedloga radi dodjele priznanja Općine Tisno


Odlukom o priznanjima Općine Tisno («Službeni vjesnik Šibensko kninske županije» br.15/01) utvrđena su sljedeća priznanja koja dodjeljuje Općina Tisno:

1. Nagrada za životno djelo u obliku zlatnog grba Općine Tisno,
2. Nagrada Općine Tisno u obliku plakete,
3. Priznanje Općine Tisno,
4. Zahvalnica Općine Tisno,
5. Priznanje počasnog građanina Općine Tisno.

Priznanja se dodjeljuju fizičkim i pravnim osobama za osobite uspjehe postignute u razvitku društvenih odnosa, unapređenja gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva i socijalne skrbi, te drugih djelatnosti posebno značajnih za Općinu Tisno.
Priznanja se dodjeljuju povodom blagdana Sv. Martina, 11. studenog, Dana Općine Tisno.
Pozivamo ustanove, političke stranke, trgovačka društva, udruge građana i građane da predlože pravne ili fizičke osobe za dodjelu priznanja uz odgovarajuće obrazloženje.
Pismene prijedloge i poticaje uz obrazloženje molimo da dostave na adresu:
Općina Tisno-Odbor za priznanja Općine Tisno, Uska ulica 1, 22240 Tisno najkasnije do 1. studenog 2013. godine.

Unaprijed zahvaljujemo na odazivu!

Predsjednik
Rajko Ćuzela Papata v.r.