20. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

20. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno

OPĆINA TISNO
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/12-20.V
Ur.broj: 2182/05-01/12- 20.V
Tisno, 30. ožujka 2012. godine

VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TISNO
-SVIM ČLANOVIMA I OSTALIM SUDIONICIMA-


Predmet:  Poziv za 20. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno

Na temelju članka 22. Statuta općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br.11/09,14/09. ispr. i 12/10),

S A Z I V A M

20. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno, koja će se održati dana 04. travnja 2012.godine (srijeda) u prostoriji Društvenog doma, u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1, s početkom u 15,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

  1. Verifikacija zapisnika sa 19. redovne sjednice Općinskog vijeća Opcine Tisno
  2. Odluka o dodjeli na korištenje javne površine cest.zem. 10027/3 i 10027/1 (dio) k.o.Tisno, tvrtki ,,Hotel Borovnik" d.o.o., Tisno, za smještanje cestovnih motornih vozila, u svrhu funkcioniranja hotela
  3. Odluka o o prijelazu djelatnika, vozila, opreme, sredstava i obveza za obavljanje komunalnih djelatnosti iz Vlastitog komunalnog pogona Opcine Tisno u tvrtku ,,Ježinac" d.o.o.
  4. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Tisno
  5. Odluka o ukidanju Vlastitog komunalnog pogona Općine Tisno
  6. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine Tisno.
  7. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Kapela - Dubrava

Pozivam vijećnike i ostale osobe pozvane za sudjelovanje na ovoj sjednici da mogući izostanak opravdaju na telefone: 439-260 i 439-264.

Predsjednik Općinskog vijeća

Petar Jakovčev v.r.