Izvješće o rezultatima javnog poziva za dobivanje poticaja za izvorne suvenire

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Izvješće o rezultatima javnog poziva za dobivanje poticaja za izvorne suvenire

Izvješće o rezultatima javnog poziva za dobivanje poticaja za ponudu i
plasman izvornih suvenira na području Općine Tisno

Na temelju Pravilnika o ostvarivanju prava na poticaj za ponudu i plasman izvornih suvenira, izvješća Povjerenstva, te Odluke načelnika, obavještavamo vas da:

1. «Bemak» d.o.o. iz Betine nije ostvario pravo na poticaj.
Obrazloženje: «Bemak» d.o.o. iz Betine je vrlo visoko rangiran po dobivenim bodovima, međutim za područje Betine Pravilnikom je predviđena dodjela samo jednog poticaja, a slijedeći kandidat iz Betine ima veći broj bodova.

2. Obrt «Levant» iz Betine je ostvario pravo na poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna.
Obrazloženje: Levant info servis se nalazi na ulazu u mjesto Betina, ima vrlo atraktivan poslovni prostor u kojem je za ponudu suvenira odvojeno više od 50% ukupnog prostora. Suvenirska ponuda je ocijenjena maksimalnim brojem bodova po Pravilniku, te je Povjerenstvo ocijenilo ovu ponudu daleko najboljom.

3. STR Neta iz Tisnoga nije ostvarila pravo na poticaj.
Obrazloženje: Ponuda suvenira STR Neta iz Tisnoga nije zadovoljila kriterije
postavljene Pravilnikom o ostvarivanju prava na poticaj za ponudu i plasman
izvornih suvenira, jer suveniri u ponudi nemaju obilježja autohtonosti i izvornosti
te povezanosti s poviješću i tradicijom mjesta Tisnoga.

4. Obrt «Bisage» iz Jezera je ostvario pravo na poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna
Obrazloženje: Predstavljeni suveniri obrta «Bisage» zadovoljavaju uvjete i kriterije Pravilnika, ali je uvidom u stanje u poslovnom prostoru zaključeno da se za prodaju suvenira ne odvaja dovoljno prostora, te se stoga nalaže povećanje površine i asortimana suvenira u roku mjesec dana. Povjerenstvo će u tom roku izvršiti kontrolu da li je to učinjeno.


Sredstva potpore će biti isplaćena u roku od 15 dana.
Svi korisnici potpore se obvezuju namjenski utrošiti sredstva te će na zahtjev Općine Tisno morati dostaviti dokaze. Ukoliko se sredstva utroše za druge namjene, Općina Tisno će tražiti povrat sredstava.
                                                                                  Načelnik
                                                                                  Ivan Klarin