Obavijest o skupljanju, odvozu i postupanju s komunalnim otpadom od 01. travnja 2012.

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Obavijest o skupljanju, odvozu i postupanju s komunalnim otpadom od 01. travnja 2012.

O P Ć I N A     T I S N O
URED NAČELNIKA

22 240 Tisno, Uska ulica 1
Tel/faks: 022/439-262
022/439-260

Klasa: 363-01/12-644
Ur.Broj: 2182/05-02/12-01
Tisno, 27. ožujka 2012. godine
.


PREDMET: Obavijest o skupljanju, odvozu i postupanju s komunalnim otpadom od 01.04.2012

Člankom 93,94,95 i 97. Odluke o komunalnom redu Općine Tisno ( „ Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 18/09) propisan je način odlaganja komunalnog otpada.
Prema članku 126. i 127. Odluke o komunalnom redu kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba koja komunalni otpad ne odloži u za to predviđene posude (kontejnere ili kante) na način predviđen u prethodno navedenim člancima spomenute Odluke.
Odvoz komunalnog otpada/smeća za razdoblje od 01. travnja 2012. obavljat će se po mjestima kako slijedi:

TISNO – PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK
JEZERA - PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK
BETINA – PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK
DUBRAVA, DAZLINA I IVINJ – SRIJEDA
PROSIKA - SRIJEDA


Ukazujemo Vam da komunalni otpad/smeće odlažete samo u za to predviđene kante (kontejnere) dan ranije nakon 22,00 sata kako ne bi nepotrebno gomilao i ostajao otpad pokraj kanti i time onečišćavale javne površine kao i stvarao neugodan miris na mjestima odlaganja.

Ukoliko Vam nedostaju kante za odlaganje smeća izvješćujemo Vas da ih možete kod nas zatražiti i kupiti.
Predlažemo da kartonske kutije razdvojite, složite u bale i odložite na mjesto u predviđeno vrijeme gdje će ih djelatnici komunalnog pogona nesmetano pokupiti.

Molimo Vas da ovu obavijest poštujete, na čemu unaprijed zahvaljujemo!

S poštovanjem,

                                                                           Načelnik
                                                                           Ivan Klarin v.r.