8. redovna sjednica Općinskog vijeća

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

8. redovna sjednica Općinskog vijeća

OPĆINA TISNO
OPĆINSKO VIJEĆE


Klasa: 021-01/10-8. V
Ur.broj: 2182/05-01/10-8.V
Tisno, 01.travnja 2010. godine

VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TISNO
-SVIM ČLANOVIMA I OSTALIM SUDIONICIMA-

Predmet: Poziv za 8. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno.-

Na temelju članka 22. Statuta općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br.11/09 i 14/09. ispr.),

 S A Z I V A M

8. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno, koja će se održati 07. travnja (srijeda) 2010. godine u prostoriji Društvenog doma, u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1, s početkom u 15,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D:

1. Verifikacija zapisnika sa 7. redovne sjednice Općinskog vijeća
2. Odluka o komunalnom doprinosu
3. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu
4. Tržni red tržnica na malo u Općini Tisno
5. Odluka o uređenju prometa i korištenju parkirališta na području Općine Tisno
6. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti
7. Imenovanje sudaca porotnika
8. Izvješće koordinacijskog tijela (Povjerenstva) o donesenim zaključcima u svezi osnivanja «Zelenog otoka».

Pozivam vijećnike i ostale osobe pozvane za sudjelovanje na ovoj sjednici da mogući izostanak opravdaju na telefone: 439-260 i 439-257.


                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

                                                          Petar Jakovčev v.r.