Planirana javna nabava za 2010. godinu realizirana

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Planirana javna nabava za 2010. godinu realizirana

Javna nabava obuhvaća skup postupaka koje naručitelji, koji samostalno ne stječu financijska sredstva nego su neposredni ili posredni korisnici državnog ili lokalnog proračuna, moraju provesti prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavi roba, radova i usluga. U javnoj nabavi susreću se dva bitna segmenta državne ekonomije: javni sektor kao naručitelj i privatni sektor kao ponuditelj.


Općina Tisno je zahvaljujući korektno i pravodobno provedenim javnim nabavama za sve projekte za koje su osigurana proračunska sredstva u 2010. godini, kao što smo već pisali na našim stranicama početkom ovog mjeseca, uštedjela znatna sredstva u odnosu na prvobitne planove projektanta projekata.

Tako primjerice na projektu izgradnje javne rasvjete u ulici Ante Starčevića pozitivna razlika iznosi oko 150.000,00, na projektu uređenja uvale Zdrače plan je veći od ugovorenog iznosa za oko 200.000,00 i tako redom do konačnog iznosa od 750.000,00 za sve projekte koji su planirani za ovu godinu. Spomenuti ćemo također i projekt uređenja obalnog pojasa Zaratić u Jezerima gdje ušteda izborom najpovoljnije ponude iznosi 150.000,00 kuna, a odabir najpovoljnije ponude za uređenje Uske ulice u Tisnome donio je pozitivnu razliku od 250.000.00 kuna.