Uređena ulica Ante Rastovca u Tisnome

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Uređena ulica Ante Rastovca u Tisnome

Završili su radovi na uređenju ulice Ante Rastovca u Tisnome. Radovi su trajali duže od predviđenog roka uslijed otvaranja dodatnih radova koji su morali prethoditi stavljanju betonskog sloja. Naime, ukazala se potreba za postavljanjem novih instalacija za javnu rasvjetu, a isto tako i „paukova mreža“ neadekvatnih vodovodnih instalacija morala je biti zamijenjena i priključci vodovoda prema kućanstvima potpuno rekonstruirani, kako se ne bi ukazala potreba za naknadnim radovima i nepotrebnim troškovima.