Izdana lokacijska dozvola za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda Pirovac-Tisno-Jezera

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Izdana lokacijska dozvola za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda Pirovac-Tisno-Jezera

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije izdao je na zahtjev Općina Tisno i Pirovac, lokacijsku dozvolu za zahvat u prostoru izgradnje infrastrukture - sustava odvodnje otpadnih voda Pirovac-Tisno-Jezera. Prema idejnom projektu Hidroprojekt-ing d.o.o. i projektu izgradnje Hidroprojekt d.o.o. iz Zagreba, izdana lokacijska dozvola je rezultat usklađenog djelovanja Općina Tisno i Pirovac preko voditelja projekta Roberta Bobinca. Izdavanje lokacijske dozvole rezultat je intenziviranog djelovanja u prethodnu godinu i pol dana, a paralelno se nastavljaju i ostale potrebne radnje uključujući i projekt financiranja i sufinanciranja kroz projekt Hrvatskih voda d.o.o. – Jadran 2.
Izgradnjom sustava odvodnje, pročišćavanja i dispozicije otpadnih voda biti će spriječeno daljnje onečišćavanje mora i poboljšani životni uvjeti stanovnika mjesta Pirovac, Tisno i Jezera.
Trenutno, projekt ide prema konačnom izdavanju građevinske dozvole, a radovi će se odvijati u fazama. Tako 1. faza obuhvaća :
- Gravitacijski kolektor naselja Pirovac sa turističkom zonom Tušćica
- Turističko naselje Miran
- Uvalu Jazina
- Gračina
- Turističko naselje Lovišća
- Naselje Tisno
- Naselje Jezera
Glavni gravitacijski kolektori biti će sagrađeni u dužini od 22 kilometra, profila 250-500 mm, a predviđa se izgradnja 23 crpne stanice. Izgradnja sustava odvodnje, pročišćavanja i dispozicije otpadnih voda kao trenutno najkompleksniji projekt Općine Tisno jedan je od najvažnijih koraka prema unapređivanju životnih i gospodarskih uvjeta na našem području.