Obavijest - članak 5.c zakona o javnoj nabavi

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Obavijest - članak 5.c zakona o javnoj nabavi

Temeljem članka 5.c Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08) obavještavamo da načelnik Općine Tisno Ivan Klarin obavlja upravljačku djelatnost kao predsjednik skupštine u poduzeću Ježinac d.o.o  te Općina Tisno ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c Zakona, s poduzećem  Ježinac d.o.o.

Njegov zamjenik Miljenko Meštrov
ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava  na temelju kojih sudjele u upravljanju, odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s tog temelja s kojima Općina Tisno kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c Zakona.