Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Tisno za 2013. godinu

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Tisno za 2013. godinu

Upravni odjel za financije i javne prihode Općine Tisno, raspisao je javni Poziv za predlaganje programa u društvenim djelatnostima Općine Tisno za 2013. godinu. Javni poziv i prijavnice za šport, kulturu i ostale društvene djelatnosti možete vidjeti i preuzeti sa slijedećih linkova: