Novo komunalno vozilo poduzeća Ježinac d.o.o.

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Novo komunalno vozilo poduzeća Ježinac d.o.o.

Općinsko komunalno poduzeće Ježinac d.o.o. nabavilo je novi kamion-kiper , marke IVECO-daily (1+6). Ovo teretno vozilo povećati će efikasnost u obavljanju usluge odvoza krupnog otpada, raznih vrsta otpadnog i građevinskog materijala, te omogućiti poduzeću Ježinac d.o.o samostalno obavljanje komunalnih poslova. Sam proces rada će za djelatnike Ježinca biti daleko jednostavniji obzirom da će im vozilo uvijek biti na raspolaganju za potrebe svakodnevnih prijevoza, a potrebno je spomenuti i ostvarenje znatnih ušteda obzirom da se za većinu poslova više neće morati angažirati privatni autoprijevoznici.