Javna nabava - usluge stručnog građevinskog nadzora

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Javna nabava - usluge stručnog građevinskog nadzora

Općina Tisno je danas, 03. rujna 2010. godine objavila poziv na nadmetanje za usluge građevinskog stručnog nadzora na području Općine Tisno. Krajnji rok za dostavu ponuda, odnosno zahtjeva za sudjelovanje u postupku nadmetanja je 17. rujna 2010. u 14,00 sati kada će biti održano javno otvaranje ponuda u prostorijama Općine Tisno.