1. konstituirajuća sjednica

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

1. konstituirajuća sjednica


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

        ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

                   OPĆINA TISNO

              MANDATNA KOMISIJA

 

Klasa: 119-01/09-01

Urbroj: 2182/05-01/09-1.V.

 

Tisno, 18. lipnja 2009. godine

 

 

Na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08), Izvješća Općinskog izbornog povjerenstva Općine Tisno o rezultatima izbora Općinskog vijeća Općine Tisno od 18. svibnja 2009. godine i Statuta Općine Tisno («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» broj  15/01) na 1. konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Tisno od 18. lipnja 2009. prihvaća se slijedeće:

 

IZVJEŠĆE

 

Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća

 

 

Prema službenim rezultatima izbora za članove Općinskog vijeća Općine Tisno, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Tisno utvrdilo je:

 

I.                    da Općina Tisno  ima ukupno 3242 birača i da je glasovalo 1864 birača, odnosno 57,50%, od čega je bilo 1801 ili 96,62% važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 62 ili 3,38 %.

 

II.                 Kandidacijske liste su  dobile sljedeći broj glasova:

 

 

  1.  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

            Nositelj liste: STIPE BERAK                             531 glasova – 29,49%

 

  1.  HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

           Nositelj liste: ERVINA TOMIN                       313 glasova -  17,38 %

 

  1.  HRVATSKA STRANKA PRAVA -HSP

           Nositelj liste: OGNJEN JAKOVČEV              162 glasova  -  9 %

 

  1.  NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA

           Nositelj liste: PETAR JAKOVČEV                 136 glasova- 7,53 %

 

  1.  NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA

           Nositelj liste: ing NEVEN MILIN                     216 glasova-  12%

 

  1.  SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA  HRVATSKE - SDP,   

             HRVATSKA NARODNA STRANKA - HNS

 
            Nositelj liste: BERISLAV GAROFULIĆ         443 glasova-   24,6 %

 

III.                  Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 44/05. – pročišćeni tekst i 109/07. – dalje: Zakon) liste koje sudjeluju u diobi  mjesta u Općinskom vijeću su:

 

1.       HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

               Nositelj liste: STIPE BERAK                            531 glasova – 29,49%

 

2.       HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

              Nositelj liste: ERVINA TOMIN                       313 glasova - 17,38 %

 

3.       HRVATSKA STRANKA PRAVA -HSP

              Nositelj liste: OGNJEN JAKOVČEV              162 glasova  -  9 %

 

4.      NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA

              Nositelj liste: PETAR JAKOVČEV                 136 glasova - 7,53 %

 

5.      NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA

              Nositelj liste: ing NEVEN MILIN                     216 glasova - 12%

 

6.      SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA  HRVATSKE - SDP,   

                        HRVATSKA NARODNA STRANKA - HNS

             Nositelj liste: BERISLAV GAROFULIĆ        443 glasova -  24,6 %

 

 

IV.              Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u Općinskom vijeću:

 

1.      HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

                        Nositelj liste: STIPE BERAK, dobila  je  3 mjesta pa su s te liste izabrani:

2.      Stipe Berak

3.      Mateo Pirjak

4.      Zoran Jušić

 

 

2.      HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

                       Nositelj liste: ERVINA TOMIN, dobila je 2 mjesta pa su s te liste izabrani:

1.      Ervina Tomin

2.      Branko Pavlov

 

 

3.      HRVATSKA STRANKA PRAVA -HSP

                 Nositelj liste: OGNJEN JAKOVČEV, dobila je 1 mjesto pa je s te liste izabran:

                  1. Ognjen Jakovčev

 

 

      4. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA

                  Nositelj liste: PETAR JAKOVČEV , dobila je 1 mjesto pa je s te liste izabran:

                   1. Petar Jakovčev

 

 

5.      NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA

                  Nositelj liste: ing NEVEN MILIN,dobila je 1 mjesto pa  je s te liste izabran:

                   1.  ing Neven Milin 

 

 

6.      SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA  HRVATSKE - SDP,  

                        HRVATSKA NARODNA STRANKA – HNS

                  Nositelj liste: BERISLAV GAROFULIĆ, dobila je 3 mjesta pa su s liste  izabrani:

1.      Berislav Garofulić

2.      Davor Antić

3.      Željko Milin

 

 

 

 

 

                                   PREDSJEDNIK MANDATNE KOMISIJE