Javna nabava - postavljanje javne rasvjete u ulici Pod garmom u Tisnome

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Javna nabava - postavljanje javne rasvjete u ulici Pod garmom u Tisnome
Općina Tisno je  28. kolovoza 2012. godine objavila javnu nabavu za radove na postavljanju javne rasvjete u ulici Pod garmom u Tisnome. Krajnji rok za dostavu ponuda je 18. rujna  2012. godine u 14,00 sati, kada će u prostorijama Općine Tisno, Uska ulica 1, biti održano javno otvaranje ponuda.