Otvaranje ponuda za dodjelu koncesije - luka nautičkog turizma u Tisnome

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Otvaranje ponuda za dodjelu koncesije - luka nautičkog turizma u Tisnome

Na zatvorenom dijelu svoje sjednice održane 26. studenog 2009, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u uvali Luke na dijelu k.o. Tisno.

Sukladno odluci Vlade, Ministarstvo mora. prometa i infrastrukture 18. prosinca 2009. objavilo je natječaj za Javno prikupljanje ponuda, a samo otvaranje ponuda obavit će se u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture 29. siječnja 2010. u 11 sati. Otvaranju ponuda biti će prisutni i predstavnici Općine Tisno

Natječaj možete pogledati OVDJE!