Javna nabava - radovi na sanaciji krovišta i balkona Palače Katunarić

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Javna nabava - radovi na sanaciji krovišta i balkona Palače Katunarić

Općina Tisno je 07. prosinca 2012. godine objavila javnu nabavu za radove na sanaciji balkona i krovišta Palače Katunarić u Tisnome.Krajnji rok za dostavu ponuda je 28. prosinca 2012. godine u 10,00 sati, kada će u prostorijama Općine Tisno, Uska ulica 1, biti održano javno otvaranje ponuda.