Kakvoća mora

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Kakvoća mora

Čistoća mora bitan je čimbenik razvoja turizma što je jedan od razloga da Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva od svibnja 2009. na svojim web stranicama objavljuje rezultate mjerenja kakvoće mora na plažama duž Jadrana. Ispitivanja se vrše na 890 točaka ispitivanja duž cijele Jadranske obale, svakih petnaest dana, deset puta tijekom sezone kupanja odnosno do 30. rujna, a rezultati se objavljuju  na web stranicama pojedinih županija, kao i na web stranicama Ministarstva www.mzopu.hr.

Ispitivanja se provode u skladu sa Uredbom o kakvoći mora za kupanje (Narodne novine 73/08) i Programom ispitivanja kakvoće mora na plažama u RH od 15. svibnja 2009. godine.

Za svrhu implementacije Uredbe, odnosno informiranja javnosti izrađena je mrežna programska aplikacija za unos, obradu i valorizaciju rezultata ispitivanja, te izvješćivanje i informiranje javnosti o kakvoći mora za kupanje koja je vidljiva na adresi http://www.izor.hr. Javnosti su tako dostupni rezultati ispitivanja kakvoće mora za kupanje u realnom vremenu kao i popratne informacije o temperaturama zraka, mora, onečišćenju itd. Ocjena kakvoće mora prikazuje se obojanim kružnim simbolima: plavim (izvrsno), zelenim (dobro), žutim (zadovoljavajuće) i crvenim (nezadovoljavajuće) na Google maps podlogama. Javnost će biti pravovremeno obavješćivana o prekoračenjima dopuštenih graničnih vrijednosti za pojedine mikrobiološke parametre, odnosno o onečišćenjima.

Spomenuta aplikacija čini dio Baze podataka i pokazatelja stanja morskog okoliša, marikulture i ribarstva, koja je smještena na Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, a predstavlja bazu za unos podataka o kakvoći mora za kupanje. Aplikacijom se koriste tijela nadležna za provedbu Uredbe odnosno provođenje programa praćenja kakvoće mora.

Rezultati mjerenja kakvoće mora 14.09.09.