19. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

19. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno

OPĆINA TISNO
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/12-19.V
Ur.broj: 2182/05-01/12-19.V
Tisno, 14. veljače 2012. godine

VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TISNO
-SVIM ČLANOVIMA I OSTALIM SUDIONICIMA-

Predmet: Poziv za 19. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno

Na temelju članka 22. Statuta Općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br.11/09, 14/09. ispr. i 12/10),

S A Z I V A M
19. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno, koja će se održati dana 22. veljače 2012. godine (srijeda) u prostoriji Društvenog doma, u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1, s početkom u 15,00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D:

1. Verifikacija zapisnika sa 18. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
2. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
3. Odluka o dodjeli javne površine Hotel Borovnik d.o.o. za smještanje cestovnih motornih vozila
4. Odluka o porezima općine Tisno
5. Odluka o komunalnom redu Općine Tisno
6. Odluka o uređenju prometa i korištenju parkirališta na području Općine Tisno
7. Odluka o namjeri kupnje nekretnine oznake 2954/2 K.O. Tisno
8. Odluka o predefiniranju cijene zakupa poštanskog prostora u Tisnom
9. Plan korištenja javnih površina radi postavljanja kioska, štandova i pokretnih naprava na području Općine Tisno
10. Odluka o izboru pravne osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova deratizacije i dezinsekcije javnih površina
11. Odluka o izboru pravne osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova ulova i zbrinjavanja napuštenih pasa
12. Odluka o sufinanciranju nabave knjižne građe u 2012. godini
13. Odluka o koeficijentima domaćice i kućnog majstora u Dječjim vrtićima Vrapčić Tisno
14. Odluka o sufinanciranju troškova izrade projektne dokumentacije sustava odvodnje otpadnih voda Murter-Betina br. 01/2011
15. Zahtjev za otpisom dijela duga na ime Miljenko Vulin
16. Odluka o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva stranog državljana Per Einar Johnsrud Olsen
17. Odluka o priznavanju troškova na ime Turističke zajednice Jezera, plaćenih iz dijela od 30% boravišne pristojbe koja pripadaju Općini Tisno
18. Odluka o raskidu Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja ribarnice u Tisnom

Pozivam vijećnike i ostale osobe pozvane za sudjelovanje na ovoj sjednici da mogući izostanak opravdaju na telefone: 439-262 i 439-264.

Predsjednik Općinskog vijeća
Petar Jakovčev v.r.