Novi sustav naplate komunalnih obveza i otkrivanja neevidentiranih objekata na području Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Novi sustav naplate komunalnih obveza i otkrivanja neevidentiranih objekata na području Općine Tisno

Sredstva prikupljena od komunalne naknade namijenjena su između ostalog financiranju održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i javne rasvjete, ali se mogu koristiti i za održavanje objekata školskog, zdravstvenog, i socijalnog i sportskog sadržaja te financiranje vatrogasne djelatnosti. Kako bi u potpunosti mogla financirati ove izdatke, svaka lokalna samouprava prisiljena je pažnjom dobrog gospodara paziti i na naplatu komunalne naknade kao i svih prihoda predviđenih u proračunu, naplate naknade za odvoz smeća i sl. Od 1. srpnja ove godine, Općina Tisno prelazi na novi sustav naplate koji će kao evidencijsku podlogu imati snimak područja sa svim objektima i koji će vrlo sofisticirano i precizno (veza barkoda računa i objekta na snimci) pratiti naplatu svih prihoda za koja su zadužena kućanstva i poslovni objekti na području naše općine. Ovaj sustav će svakako pozdraviti uredni platiše, a neplatiše će steći naviku urednog plaćanja obveza. Nadamo se da će broj onih koji zbog neplaćanja budu morali primiti nepopularne koverte s ovršnim rješenjima biti vrlo mali, a Općina Tisno će moći izvršavati svoje obveze prema građanima kao i do sada.