Sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola


OPĆINA TISNO
Uska ulica 1
22240 TISNO


U Tisnome, 06. rujna 2010. godine

Na temelju Pravilnika o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola iz Općine Tisno usvojenom 18. rujna 2009. na Općinskom vijeću Općine Tisno, Općina Tisno raspisuje

P O Z I V
za prikupljanje zamolbi za dodjelu financijske pomoći
za troškove prijevoza učenika srednjih škola

I .  Pravo na dodjelu financijske pomoći za troškove prijevoza imaju učenici srednjih škola s područja Općine Tisno, a koji dolaze iz obitelji slabijeg imovnog stanja.

II.  Djeca čiji su roditelji nezaposleni ostvaruju pravo na sufinanciranje 100-postotnog iznosa mjesečne učeničke karte. Djeca, čiji ukupni prihod roditelja ne prelazi novčani iznos od 900,00 (devetsto kuna) kuna po članu uže obitelji, te korisnici pomoći za uzdržavanje imaju pravo na 50% od ukupne cijene mjesečne putne karte.

III.  Zamolbe za dodjelu financijske pomoći za troškove prijevoza učenika srednjih škola podnose se Uredu načelnika Općine Tisno, Uska ulica 1, a uz zamolbu je potrebno priložiti:
  •   potvrdu o upisu djeteta u srednju školu
  •   potvrdu o primanjima članova zajedničkog domaćinstva (plaća, mirovine, ili dr.),
  •   preslik osobne iskaznice za roditelje,
  •   potvrdu od dodatnih prihoda (iznajmljivanje postelja, prihod od poljoprivrede i ostalih sličnih  prihoda).
IV.  Zamolbe se predaju u razdoblju od 06. do 20. rujna 2010. godine sa prilozima navedenim u točci III. ovog poziva.

                                                                                                    Načelnik
                                                                                                    Ivan Klarin v.r.