Uređenje ulice Marka Marova u Tisnome

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Uređenje ulice Marka Marova u Tisnome

Uređenje ulice Marka Marova u Tisnome koje je upravo u tijeku, rješenje je dvaju problema. Radovi su ugovoreni zbog potrebe za sanacijom pristupa do župne crkve, ali osim postavljanja novih ploča te samim time tehničkog i vizualnog poboljšanja pristupa crkvi Sv. Duha, ovim radovima nastoji se riješiti i problem slivnih oborinskih voda. Ispod ploča se postavlja kanal (cijev) za odvodnju koji se spaja na oborinski šaht ispred zgrade Općine Tisno. Radovi će biti dovršeni do Božića.