Obavijest - članak 5.c zakona o javnoj nabavi

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Obavijest - članak 5.c zakona o javnoj nabavi

Temeljem članka 5.c Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08) obavještavamo da Krste Barić- direktor poduzeća Ježinac d.o.o. za komunalne djelatnosti iz Tisnoga, ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju, odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Ježinac d.o.o. za komunalne djelatnosti kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c Zakona.