Prijedlog za upućivanjem zahtjeva Vladi RH za preispitivanjem odluke o ukidanju Općinskog suda u Tisnom

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Prijedlog za upućivanjem zahtjeva Vladi RH za preispitivanjem odluke o ukidanju Općinskog suda u Tisnom

Temeljem zaključaka 8. Sjednice Županijske skupštine gdje je potaknuto pitanje ukidanja Trgovačkog suda u Šibeniku i preispitivanje odluke o ukidanju Općinskog suda u Drnišu, načelnik Klarin uputio je dopise županu Goranu Pauku i predsjedniku Županijske skupštine Josipu Odaku. Načelnik je istaknuo kako je na sjednici zanemareno pitanje ukidanja Općinskog suda u Tisnome, a koje je po važnosti neosporno jednako ukidanju sudova u Šibeniku i Drnišu. Općinski sud u Tisnome povijesno je stariji od tih dvaju sudova, a u okviru mjesne nadležnosti bivšeg Općinskog suda, sada Stalne službe u Tisnome, nalazi  se nekoliko općina kao teritorijalnih jedinica te više katastarskih općina, gdje je zastupljeno brojčano puno više stanovništva nego u nekim drugim dijelovima županije. Isto tako područje nadležnosti bivšeg Općinskog suda u Tisnom čine isključivo turistička mjesta čiji broj stanovnika se tijekom jednog dijela godine značajno poveća, te gdje se ostvaruje puno veći obujam pravnih poslova, primjerice prometa nekretninama itd., nego u nekim drugim dijelovima županije. Uzimajući u obzir ove i druge ne manje važne argumente, načelnik Klarin predlaže da međustranačko vijeće uputi Vladi RH zahtjev za preispitivanje odluke o ukidanju Općinskog suda u Tisnome.

Dopis županu Goranu Pauku

Dopis predsjedniku Županijske skupštine Josip Odaku