Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - izgradnja ulice Matije Gubca

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - izgradnja ulice Matije Gubca

Općina Tisno je 28. ožujka 2011., objavila poziv na nadmetanje za radove na izgradnji ulice Matije Gupca u Betini. Naručitelj je javno otvorio ponude dana 11. travnja 2011. godine te utvrdio da su u otvorenom roku za dostavu ponuda pristigle 4 ponude i to : 1. "SARAĐEN" d.o.o. Stankovci Dubrava kod Tisna, 22 240 TISNO s ukupno ponuđenom cijenom u iznosu od 247.518,00kn bez PDV-a, 2. "PLING" d.o.o. Kralja Zvonimira 75, Solin s ukupno ponuđenom cijenom u iznosu od 258.475,00 kn 3. "OSIJEK-KOTEKS" d.d. Šamačka 11, 31000 OSIJEK s ukupno ponuđenom cijenom u iznosu od 248.620,40 kn,  4. "CESTE ŠIBENIK" d.o.o. Velimira Škorpika 27, 22000 Šibenik s ukupno ponuđenom cijenom od 196.212,50 kn. Pregledom i ocjenom ponuda naručitelj je ocijenio da je ponuda ponuditelja "CESTE ŠIBENIK" d.o.o. prihvatljiva i prikladna te je prema kriteriju odabira najniže cijene ocijenjena povoljnom.