Donijeta odluka o koncesiji o korištenju luke nautičkog turizma u uvali Luke

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Donijeta odluka o koncesiji o korištenju luke nautičkog turizma u uvali Luke

Na temelju natječaja za Javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene, Vlada RH je donijela Odluku o koncesiji o korištenju luke nautičkog turizma u uvali Luke na dijelu k.o. Tisno  kojom se koncesija dodjeljuje poduzeću Bum Gradnja d.o.o. iz Zagreba.
Koncesija se daje na razdoblje od 30 godina. Za korištenje pomorskog dobra društvo Bum Gradnja d.o.o. plaćat će godišnju naknadu u iznosu od 21 kunu po metru kvadratnom zauzete površine, te 13 posto od ukupnog godišnjeg prihoda luke.