Asfaltirana Obala Sv. Ivana u Jezerima

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Asfaltirana Obala Sv. Ivana u Jezerima

Obala Sv. Ivana u Jezerima je uz saniranu odvodnju dobila i novi sloj asfalta. Ove radove financirala je Općina Tisno i Županijska uprava za ceste na području Šibensko-kninske županije. Općina Tisno će u proračunu za 2014. godinu osigurati sredstva i za sanaciju obale – rive u Jezerima zbog lošeg stanja i propadanja.