PONOVLJENE JAVNE RASPRAVE

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

PONOVLJENE JAVNE RASPRAVE

Na temelju članka 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" br. 76/07)  i članka 41. Statuta Općine Tisno ("Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije" br. 15/01 i 3/02), Općinsko poglavarstvo Općine Tisno Zaključkom od 23. siječnja 2009.  godine objavljuje

PONOVLJENE  JAVNE RASPRAVE 
o nacrtima  prijedloga za:
UPU ugostiteljsko turističke zone Mišji vrh u Jezerima
UPU zone luke posebne namjene – marina s brodogradilište u Betini

1.    Ponovljene javne rasprave započet će 18. veljače 2008.  i završit će 26. veljače 2008.

2.    Za vrijeme trajanja javne rasprave, javni uvid u prijedloge predmetnih prostornih  planova moguć je u prostorijama Društvenog doma, u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1, svakim  radnim danom, u vremenu trajanja javne rasprave od 8,00 do 13,00 sati.
3.    Javno izlaganje  za oba plana održat će se  18.veljače godine u prostorijama  Društvenog doma (ulaz s obalne strane zgrade)  s početkom u 10,00 sati. 
4.    Prijedlozi navedenih planova bit će objavljeni i na web stranici Općine Tisno.
5.    Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog  prostornih planova mogu se upisivati u knjige primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja tog uvida ili se mogu dostaviti  do isteka javnog uvida na adresu: Općina Tisno, Poglavarstvo, Uska ulica 1, 22240 Tisno
6.    Novi prijedlozi i primjedbe na Prijedloge prostornih planova mogu se podnositi samo u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi.