620.000,00 kuna za socijalni program u 2011. godini

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

620.000,00 kuna za socijalni program u 2011. godini

I u ovoj godini u Proračunu Općine Tisno predviđena su sredstva od 620.000,00 kuna  kojima Općina Tisno i dalje nastoji pomoći u rješavanju problema u okviru svog socijalnog programa. Tako su u Socijalnom programu za 2011. godinu osigurana sredstva za sufinanciranje nabavke udžbenika, sufinanciranje prijevoza srednjoškolcima, sufinanciranje autobusne linije za srednjoškolce iz Dubrave kod Tisna, naknade za novorođenčad i novovjenčane parove kao i povećani broj stipendija za srednjoškolce i studente.