Radovi na groblju Sv. Duha u Tisnome

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Radovi na groblju Sv. Duha u Tisnome

Na tišnjanskom groblju Sv. Duh radnici komunalnog poduzeća "Ježinac" d.o.o. završili su radove na izgradnji i obnovi zaštitne ograde - zida oko i  ispred groblja, a uzidan je i zid u crvenim opekama oko pristupnog platoa ispred ispraćajne dvorane na groblju.  Zidovi oko groblja na ulazu i na dijelu s novim grobnicama dali su  novi vizualni okvir koji se skladno uklopio u okoliš, a služe i kao zaštita od vanjskih utjecaja.