Odluka o komunalnom redu - od 15. lipnja do 15. rujna zabranjeni radovi koji stvaraju buku

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Odluka o komunalnom redu - od 15. lipnja do 15. rujna zabranjeni radovi koji stvaraju buku

U vremenu od 15 lipnja 2011. do 15. rujna 2011. godine zabranjuje se izvođenje svih radova koji stvaraju buku u mjestima Tisno, Jezera, Betina i Prosika te prostorima autokampova uz navedena naselja, bez pismenog odobrenja nadležnog Upravnog odjela Općine, a sve prema članku 63. Odluke o komunalnom Općine Tisno.
Zabranjenim radovima smatraju se svi radovi koji proizvode buku, a osobito: iskopni radovi, građevinski radovi, rad s raznim strojevima, mješalicom, pikamerom, bušilicom, brusilicom, pilom, batom, radovi pretovara ribe i ribarske opreme, brodograditeljski radovi, limarski, drvodjelski, elektro-instalacijski, prijevozno-mehanizacijski i pretovarni radovi i radovi kojima prethode transporti s velikim vozilima (kamioni, kiperi, bageri, viljuškari), te radovi koji se izvode tako da izazivaju, plinske, dimne i druge neadekvatne imisije (npr. u trenutku dolaska gostiju).
Ostali radovi koji se izvode bez buke: žbukanje, uređenje interijera, tihi pretovari i slično mogu se izvoditi (ukoliko ne stvaraju ni najmanju buku).
Prekršiteljima će se zaustaviti radovi uz asistenciju policije, te će biti kažnjeni (pravna osoba) prema članku 124. novčanom kaznom od 10.000,00 kuna.