Dostava garancije banke u postupku dodjele koncesije za luku nautičkog turizma u Tisnom

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Dostava garancije banke u postupku dodjele koncesije za luku nautičkog turizma u Tisnom

Na svojoj sjednici dana 21.srpnja 2011. godine ,Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku kojom je trgovačkom društvu „Agram Kaptol“ d.o.o. iz Zagreba, dala ovlaštenje za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u uvali Luke u Tisnom, a koja odluka je objavljena u Narodnim novinama br. 91/11, dana 3. kolovoza 2011. godine.
Temeljem navedene odluke, ovlaštenik predmetne koncesije trgovačko društvo „Agram Kaptol“ d.o.o. je, u za to propisanom vremenskom roku, dostavilo u korist Republike Hrvatske, garanciju banke u visini 6.894.580,00 kuna, a što je 7% od ukupne vrijednosti investicije, koja prema Investicijskoj studiji ulaganja iznosi 98.494.000,00 kuna. Rok važenja garancije je do 6 mjeseci od završetka planiranog investicijskog ciklusa, a koja garancija je bezuvjetna, bez prigovora i naplativa na prvi poziv.
Prema članku 8. stavku 2. navedene odluke, ovlaštenik koncesije dužan je u roku od dvije godine od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama« ishoditi izvršnu lokacijsku dozvolu i dostaviti ju Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.
Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi izvršnu lokacijsku dozvolu neće se potpisati ugovor o koncesiji te ovlaštenik koncesije gubi sva prava utvrđena predmetnom Odlukom.