Sustav odvodnje Pirovac-Tisno-Jezera uvršten u 16 projekata kandidiranih za financiranje iz strukturnih fondova EU

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Sustav odvodnje Pirovac-Tisno-Jezera uvršten u 16 projekata kandidiranih za financiranje iz strukturnih fondova EU

Zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode, Hrvoje Dokoza, pomoćnik ministra poljoprivrede Dražen Kurečić, generalni direktor Hrvatskih voda, Ivica Plišić te predstavnici 16 komunalnih poduzeća potpisali su sporazum o provedbi operacije „Priprema projekata za sufinanciranje sredstvima Strukturnih fondova EU u svrhu zaštite vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe i integriranih sustava upravljanja otpadnim vodama“.
Sporazum je potpisan u sklopu prezentacije IPA Operativnog programa za zaštitu okoliša koja je održana u srijedu 3. listopada 2012. godine u hotelu «International» u Zagrebu. Kako je u okviru pretpristupne pomoći otvorena mogućnost financiranja pripreme novih infrastrukturnih projekata iz sektora voda, Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode definirale su listu 16 novih potencijalnih projekata među koje je ušao i projekt Pirovac-Tisno-Jezera i to u cijelosti, a ne segmentalno.
Općina Tisno kao nositelj projekta, pripremila je dokumentaciju i kandidirala projekt koji je odobren od stručne komisije Hrvatskih voda te tako postao dio ove operacije izgradnje objekata vodno-komunalne infrastrukture koja će biti sufinancirana sredstvima Strukturnih i kohezijskih fondova u ukupnom procijenjenom iznosu od gotovo 300 milijuna eura.
Daljnje vođenje cijelog projekta preuzeti će Vodovod i odvodnja d.o.o. kao komunalno poduzeće, a prema planu sustav odvodnje Pirovac-Tisno-Jezera bi trebao biti završen 2016. godine što govori o tome da je uvršten u prioritete vodno-komunalne infrastrukture u Hrvatskoj.